Vestfoldhallen

Utleieregler

1. For hver brukergruppe/arrangement skal det være en ansvarlig leder over 18 år tilstede, som har ansvar for tilsyn med brukerne.

2. Lederen skal gjøre seg kjent med rømningsveier og branninnstruks som henger i hallen, og påse at det til enhver tid ikke er flere personer enn maks tillatt Ved over 50% av maks publikumskapasitet skal det være egne brannvakter med vester. Ved arrangementer orienterer vakta om rømningsveier og branninnstruks for ansvarlig ved arrangementsoppstart.

3. Leietaker er ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt, og for skader som skyldes uaktsomhet. Leietakere er økonomisk ansvarlig for skader på lokaler og utstyr som skjer i leietiden. Skader som oppstår eller oppdages, rapporteres umiddelbart på telefon/sms til telefon 41629073. Lokalene skal bare benyttes i den tid som er tildelt.

4. Berusede personer har ikke adgang. Nytelse av rusmidler er forbudt.

5. Etter bruk skal lederen sjekke at leiet areal (inkl. garderober, dusjer, korridorer, tribuner, kafeteria og hallflate) er i orden, ryddet og klargjort for vask. For rom som ikke er ryddet iht. utleiereglene, blir leietaker belastet økonomisk for rydding etter medgått arbeidstid til dette.

6. All bruk av ball i garderober og kafeteria er forbudt.

7. Det må ikke gjøres oppmerkinger på gulvet uten tillatelse.

8. Leietaker plikter til enhver tid å følge anvisninger fra hallbetjening og gjeldende regler. Brudd på ordensreglene kan medføre bortvisning og inndragelse av tildelt tid for trening/arrangement.

9. Lokalene må være forlatt senest 30 minutter etter leietidens slutt. Ekstratimer vil bli fakturert.

10. Husk at kafeteria må bookes seperat dersom ikke hele hallen er booket.

11. Ved behov for utstyr (lydanlegg, ekstra mål) må bookingsansvarlig kontaktes på forhånd for registrering av dette.